Entries by lideta

Bokning av Covid-19 vaccination

Från och med 9/4 bokas all vaccination för Covid-19 via 1177. Detta kan göras utan Bank-ID. Just nu är det öppet för bokning för patienter som är mellan 70-79 år.
Följ nedan länk för bokning och instruktioner:
https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-blekinge/
Med vänlig…

Patientavgifter 2021

Efter årskiftet 2020/2021 kommer våra patientavgifter att ändras.
Enligt bestämmelser från Region Blekinge införs patientavgift på alla besök till sjuksköterska/distriktssköterska/undersköterska på 100 kronor. Det är därför viktigt att anmäla sig i receptionen vid ankomst till besöket.…

Influensavaccination 2020

Influensavaccination sker på följande tider:
Torsdag 12/11 13:00-16:30
Fredag 13/11 13.00-16.30.
Tiderna gäller enbart för personer 65 år och äldre samt gravida i denna omgången.
Vi kommer att vaccinera yngre riskgrupper i slutet av november. Ring in i slutet av…