Bokning av Covid-19 vaccination

Från och med 9/4 bokas all vaccination för Covid-19 via 1177. Detta kan göras utan Bank-ID. Just nu är det öppet för bokning för patienter som är mellan 70-79 år.

Följ nedan länk för bokning och instruktioner:

https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-blekinge/

Med vänlig hälsning

Olofströmskliniken