Läkare

Anders Flygare

Specialist i allmänmedicin

Iman Almethyab

Utbildningsläkare

Katarzyna Kaczmarczyk

Specialist i allmänmedicin