Sms gällande bokning för vaccination mot Covid-19

Vi på kliniken har i dag fått till oss att patienter har i ett sms blivit uppmanade att gå in och boka tid för vaccination mot Covid-19 via Bank-ID. Detta sms är inget vi har skickat ut från klinikens sida.…

Bokning av Covid-19 vaccination

Från och med 9/4 bokas all vaccination för Covid-19 via 1177. Detta kan göras utan Bank-ID. Just nu är det öppet för bokning för patienter som är mellan 70-79 år.
Följ nedan länk för bokning och instruktioner:
https://www.1177.se/Blekinge/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-i-blekinge/
Med vänlig…

Frågor och svar – Covid-19 vaccination

Våra verksamheter får många frågor om möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. Nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna. Dokumentet kommer uppdateras fortlöpande och saknar du svar på din fråga kan du med fördel kontakta din Vårdcentral.
Varför är vaccination…

Uppdaterad information gällande vaccination mot Covid-19

Då det är många patienter som ringer och undrar över vaccination för Covid-19 följer här regionens bestämmelser gällande hur och när man kommer att vaccineras:
Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

Du som bor på ett särskilt…

Patientavgifter 2021

Efter årskiftet 2020/2021 kommer våra patientavgifter att ändras.
Enligt bestämmelser från Region Blekinge införs patientavgift på alla besök till sjuksköterska/distriktssköterska/undersköterska på 100 kronor. Det är därför viktigt att anmäla sig i receptionen vid ankomst till besöket.…

Influensavaccination 2020

Influensavaccination sker på följande tider:
Torsdag 12/11 13:00-16:30
Fredag 13/11 13.00-16.30.
Tiderna gäller enbart för personer 65 år och äldre samt gravida i denna omgången.
Vi kommer att vaccinera yngre riskgrupper i slutet av november. Ring in i slutet av…

Vi byter namn!

Med anledning av sammanslagningen av Läkehjälpen och Familjeläkarna har vi antagit det nya namnet Olofströmskliniken.…