Om Familjeläkarna

Familjeläkarna ingår som en del i Lideta Hälsovård.

Du finner mer information om Lideta Hälsovård på www.lideta.se

Familjeläkarna är certifierat enligt standarden ISO 14001 och du finner mer information om vår miljöpolicy genom att klicka här.