Övrig personal

Christine S

Verksamhetschef

Andreas N

Psykoterapeut

Monika K

Undersköterska

Kerstin S

Undersköterska

Marie B

Undersköterska

Sarah Ö

Medicinsk sekreterare

Lisbeth P

Medicinsk sekreterare