Övrig personal

Sara Ö

Medicinsk sekreterare

Monika K

Undersköterska

Marie B

Undersköterska

Andreas N

Psykoterapeut

Malin N

Verksamhetschef

Kerstin S

Undersköterska

Lisbeth P

Medicinsk sekreterare

Hanna N

Medicinsk Sekreterare