Övrig personal

Sarah Ö

Medicinsk sekreterare

Monika K

Undersköterska

Marie B

Undersköterska

Andreas N

Psykoterapeut

Malin A

Verksamhetschef

Kerstin S

Undersköterska

Lisbeth P

Medicinsk sekreterare

Hannah N

Medicinsk Sekreterare