Hälsokontroller

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 är allmänna hälsokontroller inget vi kan erbjuda för tillfället då vi har begränsat med tider och prioriterar akuta ärenden.

Vi erbjuder Hälsoundersökningar. Nedan är riktlinjer och lite information.

Kontakta oss för mer information

Utgångspunkter för hälsoundersökningar:

  • Ingår ej i högkostnadsskyddet
  • Ingår provtagning + läkarundersökning enligt nedan
  • Proverna ska vara tagna innan och svaren tillgängliga vid läkarbesöket
  • Samma erbjudande och priser oavsett företag eller privatpersoner
  • Erbjudande till företag kan innehålla modifierade undersökningar som då dokumenteras och preciseras i särskilda avtal
  • Hälsokontroller bokas via telefonrådgivningen

Liten hälsokontroll
Det här ingår: Vikt, längd, BMI, bltr, puls, Hb, glukos, kreatinin, kolesterol (ej fastande)

Mellanhälsokontroll
Det här ingår: Som liten hälsokontroll men tillkommer: EKG, TSH

Stor hälsokontroll
Det här ingår: Som mellanhälsokontroll men tillkommer: audiogram, visus, vita, natrium, kalium, (HDL, LDL) triglycerider.

Utöver detta kan erbjudas:

  • PSA 115:- utöver ovanstående paket
  • Spiriometri: 200:- utöver ovanstående paket
  • Audiometri:200:- utöver ovanstående paket

Prisuppgifter hittar du här