Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar, eller riskerar att begränsa, aktivitetsförmågan i det dagliga livet, oavsett diagnos.

Vi samarbetar med arbetsterapeuter på Blekingesjukhuset i Karlshamn.