Vi byter namn!

Med anledning av sammanslagningen av Läkehjälpen och Familjeläkarna har vi antagit det nya namnet Olofströmskliniken.